קורס "מישחוק"

קורס לפיתוח והמצאת משחקים לשדרוג אומנות ההוראה.

קורס "קהילה לומדת"

הנחיית קבוצות בגישה ההתנסותית במרחב הבית ספרי

קורס "להגשים"

מימוש אישי וכלכלי

קורס Out Door Training

קורס הנחיית סדנאות שטח בשיטת .O.D.T

קורס הנחיית קבוצות

קורס הנחיית קבוצות בגישה ההתנסותית